Onderhoud

Uw dak 100% watervrij en zonder zorgen in topconditie houden? Dan is de Kimmenade Onderhoudsovereenkomst iets voor u. Door regelmatig, preventief onderhoud verkleint u de kans op lekkages en bespaart u kosten. 

 

Standaard Kimmenade Onderhoudsovereenkomst:

• Controle op dichtheid van dakhuid en naadverbindingen

• Controle op waterdichtheid van randaansluitingen en dilatatievoegen

• Controle op waterdichtheid van aansluitingen van hemelwaterafvoeren

• Controle op waterdichtheid van aansluitingen met de dakhuid op

   lichtkoepels, rook- en ventilatiekanalen en andere dakdoorvoeren

• Controle van het dakoppervlak op mechanische beschadigingen en vervuiling

• Verwijderen van losse onderdelen

• Verwijderen van seizoensafval in waterlopen, hemelwaterafvoeren en noodoverlopen

• Reiniging van dak- en waterlopen, hemelwaterafvoeren en noodoverlopen

• Reparatie van kleine gebreken

• Rapportage en fotoverslag door Afdeling Service & Onderhoud

 

Eventueel uit te breiden met:

• Onderhoud en inspectie dakveiligheidsvoorzieningen

• Reiniging van lichtstraten en lichtkoepels

• Plaatsen van noodoverlopen en noodafvoeren

• Reparatie van kitvoegen

Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid

Veiligheid

Regulier onderhoud en incidentele dakwerkzaamheden zijn noodzakelijk. Heeft u hier regelmatig mee te maken? Dan is dakveiligheid een belangrijke zaak. Gebouweigenaren dragen (mede) verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving op het dak.

 

Kimmenade heeft een veiligheidssysteem ontwikkeld dat voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Deze dakankers zijn te bevestigen op vrijwel elke ondergrond en zijn getest conform NEN-EN 795. Na een eenmalige bevestiging van het systeem en het volgen van de instructies is veilig werken op het dak een gegeven.

Wat biedt Kimmenade voor veilig werken?

• Veiligheidssyteem (NEN-EN 795)

• Risico-inventarisatie met uitgebreide rapportage

• Montage en bevestiging van kooiladders en gevelladders

• Montage en bevestiging van ladderborgingssystemen

• Montage en bevestiging van (semi)permanente leuningen op hekwerken

 
 

Inspectie

Benieuwd naar de staat van uw dak? Of overweegt u de aankoop van onroerend goed en wilt u zekerheid over de staat van het dak? Dan is de Kimmenade Dak Inspectie iets voor u. Door een eenmalige, professionele dakinspectie voorkomt u verrassingen in de toekomst. Ook aan te raden als onderdeel van taxatierapporten.

 

Kimmenade Dak Inspectie:

• Inspectie van het dakvlak

• Inspectie van waterlopen, hemelwaterafvoeren en overige doorvoeren

• Inspectie opstaande randen en aansluitingen dakmeubilair

• Inspectie of inventarisatie Dakveiligheid

• Rapportage en advisering

• Kostenraming door offerte

Overige diensten

Naast producten en diensten op het gebied van waterdicht maken van daken en betonconstructies levert Kimmenade ook diensten zoals:

• Verwijderen of vervangen van lichtstraten

• Renovaties van staalwerk

• Bliksembeveiliging (i.s.m. partners)

• Leveren en monteren van afvoersystemen voor hemelwaterafvoer

• Aanbrengen van aluminium coating voor temperatuurbeheersing in het gebouw